Palvelut

HALLINNOLLINEN TYÖNOHJAUS

Hallinnollinen työnohjaus auttaa eri ammateissa ja organisaatioissa esihenkilöinä toimivien ihmisten toimenkuvan kirkastamisessa sekä oman työn merkityksellisyyden vahvistamisessa.

Hallinnollinen työnohjaus on tarkoitettu esihenkilöille ja se sisältää aina niin yksilöllistä työnohjausta kuin ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta. Selkeän kolmiosaisen kokonaisuuden kautta tutkitaan oman työtehtävän, motivaation, haasteiden, voimavarojen, vahvuuksien sekä kehittämistä vaativien ominaisuuksien kautta omaa työtä. Hallinnollinen työnohjaus tapahtuu vähintään puolen vuoden projektina, niin ryhmässä kuin yksin yhdessä työnohjaajan kanssa.

Oma kiinnostukseni hallinnolliseen työnohjaukseen lähti liikkeelle oikeastaan Jyväskylän ammattióppilaitoksen Gradian henkilöstölle pidetystä ohjauskokonaisuudesta, joka sisälsi niin työyhteisön työnohjausta kuin johdon työnohjausta. Kokonaisuus oli mielenkiintoinen ja saatu palaute hyvää,

”Tepon erityisiä vahvuuksia on erittäin huolellinen asioiden valmistelu, erinomainen kuuntelutaito, kyky oivaltaa asioita ja saada osallistujat oivaltamaan asioita itse. Huolellisuus näkyi myös erittäin seikkaperäisessä yhteenvedossa, joka auttaa meitä jatkamaan asioiden kehittämistä omalla porukalla. Suosittelen lämpimästi!”

– Maija Ketola, koulutuspäällikkö, Gradia Jyväskylä

Tästä johtuen olen miettinyt paljon miten tuota kokemusta voisi hyödyntää muidenkin asiakkaiden kanssa, riippumatta toimialasta tai organisaation koosta. Opiskeluihin liittyen tutustuin Pirjo Sirola-Karvinen pro gradu-tutkielman kautta tarkemmin ja sen sekä Gradia kokemuksen kautta oma ”vanhan sielun” hallinnollinen työnohjaus on nyt jotenkin sanallistettuna tässä edessäsi luettavissa.

 

 

Kuten mainitsin niin kokonaisuus on selkeä ”kolmivaiheinen” ja se sisältää niin yksilötapaamisia, kuin ryhmätapaamisia. Molemmat auttavat osallistujaa hahmottamaan omaa tilaansa ja samalla jakamaan sekä saamaan reflektiota omaan työhön ja toimenkuvaan liittyen.

Oman työn reflektointi yksin ja yhdessä on opettavaista. Uudistuminen lähtee itsestä ja ympäristön hahmottamisesta. Kokemukset ovat tärkeitä, mutta toiminta tarvitsee tuekseen ohjausta. Jos organisaatiossa henkilöstön kehittämisestä vastaa HR-johto, niin käytäntöön muutos kulkee tekijöiden kautta, johon kuuluu myös esihenkilöt.

Hallinnollisen työnohjauksen tiimoilta ole yhteyksissä
tuossa alhaalla olevalla lomakkeella, niin olen Sinuun yhteyksissä.

Vie minut takaisin palveluihin, kiitos.

 

 

Ota yhteyttä

arvot

KUUNTELEMINEN.
LÄSNÄOLO.
AUTTAMINEN.

Copyright Old Soul / Teppo Haapasalo 2022. Kaikki oikeudet pidätetään. Verkkosivujen ulkoasu Teppo Haapasalo / Oldsoul ja tekninen toteutus Digitoimisto Preoni Oy. Valokuvat GRADIA valokuvauksen oppilaat 2022.