PALVELUT

TYÖNOHJAUS

Työnohjausta niin yksityisille henkilöille, kuin yrityksille ja organisaatioille.

Työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvät kysymykset, kokemukset ja tunteet. Oman työn tutkiminen, arviointi ja kehittäminen. Näistä asioista koostuu työnohjaus kiteytetysti. Näiden seikkojen pohtiminen, tulkinta ja jäsentäminen ovat keskeisiä asioita, joihin pyritään löytämään kokemuksellista oppimista, laajentamaan näkökulmia ja vaihtoehtoja oivaltamalla uutta – tavoitteellisesti.

Meikäläisen mielestä aina olisi hyvä asettaa tekemiselle jonkinlaiset tavoitteet, näin vähintäänkin pitäisi tulla valmista. Työnohjauksessa yhdessä asetetut tavoitteet ovat oleelliset, mutta on myös tärkeää luoda Sinulle salliva, avoin ja turvallinen keskustelun tila. Ryhmätyönohjauksessa turvallisuus muodostuu omassa tahdissaan ryhmän mukaan ja vaatii usein pidemmän ajan määriteltyihin tavoitteisiin pääsemiseen.

Lue lisää ajatuksiani työnohjaus sivulta.

Työnohjauksessa voi hyödyntää myös muita keinoja kuin “pelkästään puhua”. Liikkuminen (kävely) on erinomainen tapa tuulettaa ajatuksia ja se voikin olla yksi työnohjauksessa käytettävä työkalu, jota varten voit valita työnohjauksen yhdeksi osaksi Freebird työnohjauksen.

”Musiikin todellinen voima on siinä tosiasiassa, että se voi olla tunteen maailmassa tavalla, johon kieli ei pysty.”, sanoo filosofi Susanne Langer. “Musiikin tuottamisprosessi voi auttaa ratkaisemaan psyykeen sisäisiä ristiriitoja ja siten osaltaan auttaa yksilön minän eheytymisessä.” pohtii taasen tutkija Yrjö Heinonen.

Haluan tuoda työnohjaukseen musiikkiterapian metodeja, kunkin tilanteen ja tarpeen, sekä ohjattavan omien halujen mukaan. Perusteluina ovat omat kokemukseni musiikkiterapian opintojen kautta saaduista musiikin ja musiikkiterapian erilaisten metodien hyödyistä. Yhtälailla omat kokemukset musiikin vaikutuksesta erilaisten musiikki projektien kautta. Pelkästään musiikin kuunteleminen on merkittävää, koska musiikki auttaa monesti silloin kun sanat loppuvat. Musiikilliseen työnohjaus-terapiaan voit tutustua Get On! palvelun omalla sivulla.

Työnohjauspalveluiden tarkemmat sisällöt ja hinnat löytyvät omilta sivuiltaan,

Vie minut takaisin etusivulle, kiitos.

 

VALMENTAMINEN

Hyvien tulosten saavuttamiseksi ei ole olemassa oikotietä, eikä ohituskaistaa. Matka kestää, mutta lopputulos palkitsee.

 

Oma valmennuksellinen (coaching) näkökulmani perustuu vahvasti omiin kamppailulajeista saatujen opetustapojen ja kokemusten sekä japanilaisten lajien opetusfilosofiseen näkemykseen, jossa: annetaan, katsotaan ja tuetaan. Yhdistämällä edellämainittu omaan ammatilliseen osaamiseen, ja etenkin lähes kahdenkymmenen vuoden yrittäjyyteen oma ”metodi” on saanut muotonsa.

Minulle valmentaminen on antamista, katsomista ja tukemista. Siihen kun yhdistää palvelumuotoilun perusajatuksen: 1) kartoita,  2) ymmärrä, 3) ideoi ja 4) testaa (1–2 tutki ja 3–4 toimi), niin ollaan oman valmennuksellisen tavan äärellä.

Mitä eroa on valmentamisella ja työnohjauksella? Valmentaminen on yhtälailla asiakaskeskeistä kuin työnohjaus. Valmentaja – tai coach – auttaa oman tietonsa sekä osaamisensa kautta valmennettavaa itse oivaltamaan asioita. Hän myös ottaa kantaa asioihin toisin kuin työnohjaaja, joka ei omia näkemyksiään juurikaan viljele. Näin valmentaja osallistuu löytämään ja oivaltamaan olennaiset kehittymisen tavat sekä tarvittavat ratkaisut.

Yksilön valmentamisessa tavoitteena voi olla vaikkapa: itsetuntemuksesi lisääminen, omien vahvuuksiesi kirkastaminen tai kyky rakentaa polkuasi kohti tavoitetta ja onnistumista. Työyhteisöissä valmennus voi taas kohdentua esimerkiksi: tiimityön parantamiseen, esimiestaitojen kehittämiseen tai toimivampaan viestintään. Kyseessä voi olla myös työhyvinvoinnin lisääminen, ilmapiirin parantaminen, tavoitteiden kirkastaminen tai menestystekijöiden löytäminen.

Oli tarpeesi sitten: minäkuvan parantaminen, ihmissuhteiden kehittäminen, vuorovaikutustaitojen kohentaminen taikka kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen, voi valmennus olla näihin hyvä työkalu. Yhtälailla valmennuksen avulla voit käsitellä erilaisia ristiriitatilanteita, opetella päästämään irti menneestä tai löytämään mielenrauhaa elämääsi. Valmennus sopii hyvin myös silloin, kun haluaa oppia elämään onnellisemmin, kehittää intuitiotaan ja löytää elämälleen merkityksellisyyttä.

Valmennuksen tavoitteena on yksilö, joka tuntee itseensä, tiedostaa tavoitteensa ja onnistuu saavuttamaan sen. Tätä kautta yksilö pystyy auttamaan myös ympäristöään.

Katso valmennuspalveluiden tarkemmat sisällöt ja hinnat omilta sivuiltaan.

Yksilövalmennus
MethodFubar

Vie minut takaisin etusivulle, kiitos.

KONSULTOINTI

Joskus on hyvä pyytää apua pulmiin ja kutsua ulkopuolinen ihminen kertomaan, mitä kannattaisi tehdä.

Konsultoinnissa tarve rakentuu ulkopuolisen näkökannan saamiseen johonkin ongelmaan tai konkreettisesti ongelman ratkaisemiseen. Yleensä konsultoinnin tuloksena asiakas saa myöskin jonkinlaisen ehdotelman kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi. Eikös vaan?

Käytännön esimerkki on Tuottajaluotsi-palvelu jota olen pohtinut kohdatessani erilaisia haasteita ja ongelmia audiovisuaalisen tuotannon puolella. Varsin usein asiakas joka on pohtinut videotuotantoa: 1) ei tiedä tarkalleen mitä on ostamassa, 2) mistä kustannukset rakentuvat, 3) miten tehdä selkeä tarjouspyyntö tai 4) millaisia sisältö vaihtoehtoja on olemassa. Tällöin oma roolini tuottajana voi olla konsultointia tarjouspyynnön muodossa tai sisällön suunnittelussa.

Omalla osaamisellani meikäläiseltä saatava konsultointi voi olla myös yrityksen markkinoinnin tai strategian pohtimista ja toimenpiteiden kartoitusta. Erityinen vahvuus on pienyrittäjien erilaiset haasteet liiketoiminnassa, markkinoinnissa ja strategian osa-alueilla.

Oli miten oli ja vaikka kyseessä on yrityksen tarpeisiin liittyvä konsultointi, niin kaikki lähtee ihmisestä ja ihminen on liiketoiminnan keskipiste. On sitten kyseessä yksityisyrittäjä, pk-sektorin yritys tai korporaatio. Asioita tuleekin tarkastella ihmisten kautta. Miten Sinä voit? Mitä Sinulta odotetaan? Mikä merkitys Sinulla on työyhteisössä tai organisaatiossa?

Näissä tilanteissa erilaiset valmennukselliset tai työnohjaukselliset työtavat tulevat merkityksellisiksi ja voi olla, että nämä tavat nitoutuvat toisiinsa. Konsultoinnin lopputuloksena on kuitenkin jonkilainen sovittu analyysi tai koonti sekä se, että osallistun oman ”ulkopuolisen” tarkastelijan roolissani havainnoimieni asioiden kommentointiin ja konsultointiin.

Ota rohkeasti yhteyttä ja pohditaan miten voisin Sinua auttaa.

Vie minut takaisin etusivulle, kiitos.

arvot

KUUNTELEMINEN.
LÄSNÄOLO.
AUTTAMINEN.

Copyright Old Soul / Teppo Haapasalo 2022. Kaikki oikeudet pidätetään. Verkkosivujen ulkoasu Teppo Haapasalo / Oldsoul ja tekninen toteutus Digitoimisto Preoni Oy. Valokuvat GRADIA valokuvauksen oppilaat 2022.