MIETTEITÄ

#5 PIRULLISIA ONGELMIA

PIRULLISIA ONGELMIA.

Oon jo tovin tässä pohtinut erilaisia ongelmallisia tilanteita ja jos ihan älyttömän karkeita ollaan niin niitä on kolmenlaisia: kesyjä, sotkusia ja pirullisia. Tiedän, että tämä on kammottava ja todella yksinkertaistava yleistys, mutta lopulta me ihmiset ymmärretään helpommin asioita jotka ovat yksinkertaisia.

Kuitenkaan pirullisten ongelmien ratkaiseminen ei ole yksinkertaista, mutta ratkaisujen taustalla on kuitenkin hienot seikat, kuten kuunteleminen ja toistemme ymmärtäminen sekä ryhmän voima. Joten eiköhän lähdetä matkaan.

Jos et ole törmännyt käsitteeseen pirulliset ongelmat (wicked problems), niin lie syytä hiukan avata tätä termiä. Karkeasti pirullinen ongelma sisältää Jeff Conklinin (2005) mukaan kuusi erilaista kohtaa:

1) Pirullisen ongelman voi ymmärtää vasta kun perehtyy sen asiayhteyteen ja sen oppii ymmärtämään vasta erilaisten ratkaisuehdotusten kautta.

2) Pirullisen ongelman ratkaisemisessa ei ole olemassa selkeää alkua tai loppua. Sen ratkaisemiseksi pyritään löytämään riittävän hyviä ratkaisuja olemassa olevien resurssien puitteissa.

3) Pirullisen ongelman ratkaisut eivät ole oikeita tai vääriä, vaan ne ovat joka parempia tai huonompia – tarpeeksi hyviä tai ei tarpeeksi hyviä.

4) Jokainen pirullinen ongelma on uniikki.

5) Jokainen ratkaisu pirulliseen ongelmaan toimii uniikisti ainoastaan oman ongelmansa kanssa.

6) Pirullisilla ongelmilla ei ole välttämättä lainkaan ratkaisuja, tai vastaavasti ratkaisuja saattaa olla runsaasti. On myös mahdollista, että osaa ratkaisuista ei tulla koskaan edes ajatelluksi.

(Conklin J. 2005. Dialogue Mapping: Building Shared Understanding of Wicked Problems. Wiley, New York.)

Millainen on kesy ongelma?

Kesykin ongelma voi olla pitkäkestoinen prosessi, vaikka onkin “kesy”. Kesyn ongelman ratkaisu on konkreettinen, vaikka matkalla voi olla edessä erilaisia haasteita ja ratkaistavia ongelmia, ja tämä on selkeä ero pirulliseen ongelmaan verrattuna. Kesy ongelma voi tulla eteen vaikka laivan rakentamisessa.

Valtamerilaivan rakentamiseen liittyy erilaisia vaiheita haasteineen. Suunnittelun haasteet, esimerkiksi sen suhteen mitkä erilaiset vaatimukset aluksen tulee täyttää ja mitä näiden ratkaisemiseksi on tehtävä? Kun tällaisia ongelmia tulee eteen, niin ne ovat kuitenkin ratkaistavissa olevia asioita. Ratkaisu voi perustua vaikka vain yhden ihmisen tietoon ja osaamiseen, jonka perusteella työn etenpäin vieminen on ratkaistu.

Pirullinen ongelma?

Kuten jo tuolla aiemmin vedettiin suuntaviivoja siitä millaisista elementeistä pirullinen ongelma rakentuu, niin seikat ovat tosiaankin pirullisia. Ne ovat myöskin ajassa jossa elämme pirullisia siinä mielessä, että olemme usein hyvin ratkaisukeskeisiä, mutta kuten todettua – välttämättä asiaan ei ole minkäänlaista ratkaisua ja sen hyväksyminen voi olla vaikeaa.

Jos nyt unohdamme tuon seikan, että asia voi olla ratkaisematon tai ratkaisu on usean valinnan kompromissi ja keskitymme siihen mikä pirullisten ongelmien ratkaisemisessa on merkittävää. Siihen Conklin löytää hienon näkökulman ja peräänkuuluttaa pirullisen ongelman ratkaisua kollektiivisen älykkyyden avulla.

Keskeisenä ajatuksena on, että tasapuolisesti varustautuneet ihmiset keskustelevat ongelmasta jonka piiriin ja siihen vaikuttamiseen he ovat oikeutettuja. Näin keskustelussa erilaiset yksilölliset mielipiteet pyritään liittämään yhteen. Tällöin yhteen liitetty mielipide on kehittyneempi kuin yksilölliset mielipiteet erikseen. Kollektiivinen älykkyys on luonnollinen ilmiö missä tahansa sosiaalisessa ryhmässä (Conklin 2005).

Mielestäni tämä on mitä hienoin lähtökohta toistemme kuuntelemisen, ymmärtämisen ja viestimisen oppimiseen. Tämä on myöskin Method Fubar -ajattelun taustalla, jossa yhdessä paneudutaan ihmisten kautta organisaatioista löytyviin voimavaroihin taikka haasteellisten asioiden ratkaisemiseen. Ihminen ja ihmiset, vuorovaikutus, viestintä, kommunikointi sekä näiden parantaminen ja vahvistaminen – ne ovat keskeiset elementit joita pöyhitään toiminnallisesti yhdessä.

Hektisessä ajassamme pysähdys on tärkeää. Pysähdys antaa aikaa miettiä ja sitten liikahtaa. Tällöin löytyy myös ajatuksia ja kenties jopa ratkaisuja – jopa pirullisiin ongelmiin.

Voit myös kuunnella tekstin täällä.

Työelämän lempeä dominaattori

#15 TYÖELÄMÄN DOMINAATTORI

Tuli mieleen kenties ja varmaankin aivan älytön ajatus, että voiko työelämää tarkastella dominan (luit aivan oikein – juuri sellaisen dominan) näkökulmasta? Löytyisikö ajatuksesta jotain järkevää ja oikeasti käytäntöön vietävää, jolla voisi kehittää johtamistaitoja työelämässä?

Alkuun lie syytä pohtia muutamia näkökulmia, jotka liittyvät tässä asemassa olevaan rooliin, vaikka ajatus älytön onkin. Vai onko sittenkään?

Moniajoa, vai ohiajoa?

#14 MONIAJOA, VAI OHIAJOA?

Jos erilaisten päällekkäisten töiden ja tehtävien määrä sekä kerroksellisuus olisi tehon määrite, niin aika moni meistä niillä mittareilla on todella tehokas. Kolahtaako omalle kohdalle? Mikäli kohtuuton työmäärä ja työn käsikynkässä kulkeva aikapaine taas olisi ilmaistava jollakin sanalla, niin se olisi varmaan stressi.

Työperäiset psykososiaaliset riskit, joihin stressikin kuuluu, vaikuttavat merkittävästi organisaatioiden tuloksellisuuteen.

Sosiaalinen tärkeysjärjestys?

#13 SOSIAALINEN TÄRKEYSJÄRJESTYS?

Jokaisen tulisi tehdä jotain itselle tärkeää joka päivä. Tai pikemmin – tulee tehdä tärkeitä asioita itselle merkittävien ihmisten kanssa joka päivä. Mikä muu on merkittävää?

Mä en ole life-coach tai mindfullness valmentaja, mutta olen iän myötä oppinut nauttimaan yhä enemmän asioista joilla on itselleni merkitystä ja jotka tuottavat iloa. On toiminta sitten itsekseen touhuamista tai yhdessä tekemistä.

Voisimmeko tulla puolitiehen?

#12 VOIMMEKO TULLA PUOLITIEHEN?

Sivistyneessä yhteiskunnassa turvallisuus ja huolenpito kuuluu kaikkien oikeuksiin. Tämä koskee, niin henkistä, kuin fyysistä turvallisuutta. Mikäli joku ihminen on “heikommassa” asemassa, niin huolenpito on niiden vastuulla jotka ovat “paremmassa” asemassa. Onko siis joku arvokkaampi kuin toinen?

Tämä on vaivannut minua jo tovin ja koska kyseessä on ihmisten väliset suhteet, asenteet ja arvot, niin tämä on mielenkiintoinen asia.

Cliff Burtonin trumpettifarkut

#11 CLIFF BURTONIN TRUMPETTIFARKUT

Mitä helvettiä? Mitä tämä nyt tarkoittaa ja miten jonkun hevibasistin rötväleen farkut tähän liittyy? No, ajatushan lähti siitä, kun rupesin miettimään individualismia ja käsitettä influencer. Ensisijaisesti pohdinta heiluu tuon individualismin kentällä, mutta ehkä esimerkin kautta tuo vaikuttaja näkökulma raottuu myös. Ja miten individualismi liittyy mitenkään työnohjaukseen tai valmentamiseen?
No lähdetään nyt alkuun siitä, että kuka kumma on Cliff Burton?

Innostumisen pitovoima

#10 INNOSTUMISEN PITOVOIMA

Me ollaan varsin usein ystäväni ja kollegani Karin kanssa keskustellessa puhuttu siitä, että kun tehdään jotain asiakkaan rahoilla, niin sillä tulisi olla jonkinlainen pysyvä vaikutus ja mieluiten positiivinen sellainen. No niin varmaan kaikki näin ajattelevat – toivottavasti. Nyt viittaan erityisesti niihin tilanteisiin kun joukolla innostutaan ja saadaan ideoita. Kuitenkin arjen koittaessa nuo asiat, joista työpajassa tai retriitissä innostuttiin, valitettavan usein ja  nopeasti vaipuvat unholaan…

Tunteiden valta

#9 TUNTEIDEN VALTA(AKO)?

Juttelin yksitoista vuotiaan tyttäreni kanssa tunteista ja siitä miten oikeutettuja ne meille ovat. Keskusteltiin siitä miten omat tunteet ovat kritiikin yläpuolella, koska se mitä tunnet, sitä ei voi kukaan arvostella. Samaa asiaa pohdittiin työnohjaus asiakkaan kanssa, tai oikeastaan sitä miten tunteet vaikuttavat meihin ja meidän käyttäytymiseemme.
Oma kesä on mennyt hieman ristiriitaisissa merkeissä tunteiden ja tuntemisen osalta. Oli monenlaisia toiveita ja odotuksia, jotka joutuivat koetukselle.

Ihminen on laiska

#8 IHMINEN ON LAISKA…!?

Kova on otsikko ja aika tiukka väittämä. Mikä on laiskuutta? Voiko “laiskuus” olla itsestään ja ympäristöstään välittämistä? Milloin on hyvä olla laiska ja milloin ei? Tarkoittaako laiskuus totaalista pysähtymistä ja tekemättömyyttä? Vai onko se tila joka antaa mahdollisuuden jonkin asian suuremmoiselle oivaltamiselle? Nämä ovat kysymyksiä, joihin ei ole (ainakaan) oikeita tai vääriä vastauksia. Vastauksia ja näkökantoja varmaan kuinka paljon, joissa sopivuuden määrittänee tilanne.

Kunnioittaen toisiamme

#7 KUNNIOITTAEN TOISIAMME

Viime aikoina on tullut pohdittua, monestakin syystä, ihmisten kykyä huomioida toisia ihmisiä. Palaverit ovat kommunikaatiota, jossa lähtökohtana lie se, että huomioidaan kaikki läsnäolijat.
Eikö tämä koske yhtälailla erilaisia yhteydenpitovälineitä sähköpostista WhatsAppiin tai sosiaalisen median kanaviin? Kiireestä, ajanpuutteesta, näkemyseroista tai erimielisyyksistä huolimatta tulisi osata käyttäytyä, sekä huomioida muutkin kuin vain itsensä.

Haluatko olla vapaampi?

#6 HALUATKO OLLA VAPAAMPI?

Vauraus ja vapaus. Hyvinvointi ja ammattilaisuus. Nopeasti. Heti. Nyt! ovat niitä termejä, lupauksia ja unelmia, mitä sosiaalisen median kyltymättömästi ja aina valmiudessa oleva unelmatehdas tarjoaa meille päivittäin.

Erilaisia elämää ja tuloja parantavia viestejä tulvii algorytmien avittamina eri kanavista solkenaan. Erilaisia palveluita, koulutuksia tai uusia applikaatioita tarjoillaan helpottamaan elämäämme.

Pirullisia ongelmia.

#5 PIRULLISIA ONGELMIA

Oon jo tovin tässä pohtinut erilaisia ongelmallisia tilanteita ja jos ihan älyttömän karkeita ollaan niin niitä on kolmenlaisia: kesyjä, sotkusia ja pirullisia. Tiedän, että tämä on kammottava ja todella yksinkertaistava yleistys, mutta lopulta me ihmiset ymmärretään helpommin asioita jotka ovat yksinkertaisia.

Kuitenkaan pirullisten ongelmien ratkaiseminen ei ole yksinkertaista, mutta ratkaisujen taustalla on kuitenkin hienot seikat,

Kuunteleminen ja läsnäolo.

#4 KUUNTELEMINEN JA LÄSNÄOLO

Kuunteleminen on periaatteessa helppoa. Sen kun vaan on ja kuuntelee. Sitten vastaa jos kysytään tai kommentoi jos on jotain sanottavaa. Periaatteessa just noin, mutta tosi paljon muuta.

Kuuntelemalla voit reagoida asioihin eri tavoin – kokea ne samanlaisina kuin henkilö joka asian sinulle kertoo. Tai voit tuoda esille oman näkökulmasi, joka voi olla uusi ja yllättävä, joka oletettavasti tuo mukanaan erilaisia reaktioita vastaanottajassa.

Elämää ei voi elää muista varten.

#3 ELÄMÄÄ EI VOI ELÄÄ MUITA VARTEN.

Saattaa kuulostaa karulta, karkealta ja ehkä myös itsekkäältä, mutta on silti ihan ja hyvin oikeutettu ajatus.

Dokkodo on Miyamoto Musashin vuonna 1645 kirjoittama, lähimmälle oppilalleen antama ”ohjeistus”, joka on äärimmäinen kuvaus oman elämän – tai pikemminkin tien kulkemisesta. Se sisältää 21 ohjetta, joista osa on edelleen sovitettavissa oman elämän polulla matkaamiseen.

Heikkouden rohkeus.

#2 HEIKKOUDEN ROHKEUS.

Maailmassa jossa elämme menestyminen on asia jota palvotaan! Menestymistä on kyky toteuttaa ja tehdä mahdollisimman nopeasti sekä tehokkaasti asioita! “Näkemyksellisyys” ja “taito” tuoda asioita julki on eräs menestymisen tukipilareista! Arvosi määrittyy siis mahdollisesti siis sillä miten kykenevä ja tehokas olet suorittamaan asioita!

Hmmm….? Raakaa yleistystä, vaiko edes hivenen totuutta?

Haluan auttaa Sinua.

#1 HALUAN AUTTAA SINUA.

En tiedä onko tämä mikään Sinua kovasti eteenpäin puskeva kirjoitus – no ehkä kertoo enemmän minusta ja taustoista sekä syistä miksi ollaan tässä. Kai siinä jotain annettavaa on?

Erilaiset roolit työelämässä kohta neljänkymmenen vuoden ajalta, lehdenjakajasta tuottajaksi – työntekijästä yrittäjäksi, ovat antaneet mielestäni riittävästi perspektiiviä ja puhtia tarttua uusiin haasteisiin – ihan konkreettisesti.

arvot

KUUNTELEMINEN.
LÄSNÄOLO.
AUTTAMINEN.

Copyright Old Soul / Teppo Haapasalo 2022. Kaikki oikeudet pidätetään. Verkkosivujen ulkoasu Teppo Haapasalo / Oldsoul ja tekninen toteutus Digitoimisto Preoni Oy. Valokuvat GRADIA valokuvauksen oppilaat 2022.